menu

Zangles 

Voor mensen die zouden willen kunnen zingen en voor natuurtalenten die door het zingen stemklachten krijgen.

Hoe vaak komt het niet voor dat gezegd wordt:

"Zingen? Nee, dat kan ik niet. Dat heb ik ook nooit gekund: mij werd vroeger gevraagd om niet mee te zingen, want dat klonk niet."

Diens leerkracht had dus nooit van mevrouw Werbeck gehoord. Zij gaat er namelijk vanuit dat de stem al klaar en volmaakt is, maar dat zij wacht op bevrijding.

Het blijkt dat de mate waarin het iemand lukt zijn instrument doordringbaar, doorstralend te maken voor de klank, in die zelfde mate de toon mooi of lelijk klinkt. Het klinkt minder goed als het naar buiten stromen vastgehouden wordt.

Dus gaan we leren loslaten in een basiscursus van 9 lessen.

De methode gaat uit van:

  • Het oefenen in zacht zingen. Hiermee laat de stem zich het beste plooien. Zo kunt u het beste ontdekken hoe de resonantieruimtes worden gebruikt.
  • Luisteren naar uw eigen zingen is het uitgangspunt van de toonvorming. Hieraan moet u het lichaam aanpassen.
  • Oefenen op afzonderlijke klanken of klankcombinaties.