menu

Privacyverklaring 

Op deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. De website maakt ook geen gebruik van cookies, trackers, Google Analytisch, Tweets of Facebook-duimpjes of andere technieken waarmee derden iets te weten zouden kunnen komen over uw bezoek aan deze site.

Als u client wordt van Balans-Muziek is het volgende privacybeleid van toepassing.

Privacybeleid van Balans-Muziek / Gooyke van der Schoot

Welke gegevens heb ik nodig? Waarvoor?

  • NAW (naam, adres, woonplaats);
  • geboortedatum;
  • BSN;
  • polisnummer;
  • intake met vragen omtrent gezondheid en persoonlijke geschiedenis om klacht te kunnen behandelen;
  • eventueel: e-mailadres voor communicatie alleen tussen cliënt en mij.

Uw persoongegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opsturen van de nota en voor communicatie met de zorgverzekering.

Bewaring en beveiliging van de gegevens

Mijn computer kan alleen geopend worden met wachtwoord en mijn virusprogramma is up-to-date. Persoonsgegevens worden niet op externe media of in de cloud opgeslagen.

Rapportage wordt deels digitaal en deels geschreven, dat wordt bewaard in een map, die in een afgesloten kast gaat. Wanneer er met derden gecommuniceerd wordt, gaat dit alleen na toestemming van client.

Uw rechten

Als client heeft u:

  • recht op inzage in de gegevens die ik van u bewaar;
  • recht op correctie en verwijdering van die gegevens;
  • recht op dataportabiliteit (dit is recht op inzage en mogelijkheid om door te sturen).

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[versie 24 mei 2018]