menu

Lierles 

De lier is een bijzonder instrument: het geluid ervan is zacht en er gaat een invloed van uit die jong en oud tot zich zelf brengt. Bovendien activeert de lier het luisteren en het beter en zuiverder zingen.

In de opvoeding van het kind kan de lier als muziekinstrument een belangrijke rol spelen.

De lier is heel geschikt als solo-instrument, als begeleiding van verhalen en sprookjes; meerdere lieren tegelijk klinkt goed, maar ook in combinaties met andere instrumenten.

Bij psychogeriatrische bewoners (dementie) wordt lier in combinatie met zang ingezet bij aanhoudend roepen, verdriet of angst, bij rusteloosheid en eenzaamheid. Muziek kan dan contact brengen, contact met de ander, met de eigen gevoelens en het eigen verleden of wellicht ook met de andere wereld.

Ook bij stervensbegeleiding is het, op de juiste manier gespeeld, een zeer geschikt instrument.

Lierles geef ik aan kinderen en volwassenen, in groepen of individueel. Tevens verhuur ik deze instrumenten.