menu

Door wie? 

Gooyke van der Schoot (1953), moeder van drie volwassen kinderen en oma van vier kleinkinderen, opgeleid aan de 4-jarige opleiding Kunstzinnige Therapie Muziek van Academie de Wervel in Zeist.

In de jaren hiervoor heb ik met onderwijsbevoegdheid voor muziek ervaring opgedaan met het geven van muziekles aan kinderen en volwassenen (lier, vernieuwde blokfluit en zang) in groepen en individueel. Ik ben werkzaam geweest in de heilpedagogie: in 1979 leerde ik hier de muziektherapie kennen. Toen ben ik lier gaan spelen. Op de Vrije School heb ik 15 jaar de kleutereuritmie begeleid.

In de Van Mesdagkliniek in Groningen heb ik anderhalf jaar met TBS-patiënten gewerkt, eerst voor stage, en daarna een muziektherapeut een jaar lang vervangen.

Veertien jaar ben ik verbonden geweest aan het Centrum Ilmarinen, voor kinderen en volwassenen die bijzondere zorg nodig hebben.

In 2014 heb ik de cursus " Muziektherapie voor vroeggeboren kinderen en hun ouders" afgerond.

Vanaf 2009 tot 2016 heb ik lessen klankstroomtherapie gevolgd bij Arnold Dorhout Mees. In maart 2018 is Arnold in St Peterburg overleden. Deze therapie is breed inzetbaar en heel geschikt bij niet-sprekende mensen. De resultaten zijn verrassend.

Inmiddels ben ik gepensioneerd. Alleen mijn praktijk-aan-huis houd ik aan.

Dit betekent dat mijn tarieven niet meer gedekt worden door een aanvullende ziektekostenverzekering. Over het tarief is overleg mogelijk.