menu

Door wie? 

Gooyke van der Schoot (1953), moeder van drie volwassen kinderen en oma van drie kleinkinderen, opgeleid aan de 4-jarige opleiding Kunstzinnige Therapie Muziek van Academie de Wervel in Zeist.

In de jaren hiervoor heb ik met onderwijsbevoegdheid voor muziek ervaring opgedaan met het geven van muziekles aan kinderen en volwassenen (lier, vernieuwde blokfluit en zang) in groepen en individueel. Ik ben werkzaam geweest in de heilpedagogie: in 1979 leerde ik hier de muziektherapie kennen. Toen ben ik lier gaan spelen. Op de Vrije School heb ik 15 jaar de kleutereuritmie begeleid.

In de Van Mesdagkliniek in Groningen heb ik anderhalf jaar met TBS-patiënten gewerkt, eerst voor stage, en daarna een muziektherapeut een jaar lang vervangen.

Momenteel ben ik als muziektherapeut verbonden aan het Kinderdagcentrum Ilmarinen, voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben.

Hiernaast heb ik mijn praktijk aan huis. De artsen van het Therapeuticum Lemninkäinen verwijzen regelmatig patiënten naar mij.

In 2014 heb ik de cursus " Muziektherapie voor vroeggeboren kinderen en hun ouders" afgerond.

Vanaf 2009 tot 2016 heb ik lessen klankademtherapie gevolgd bij Arnold Dorhout Mees. In maart 2018 is Arnold in St Peterburg overleden. Deze therapie is breed inzetbaar en heel geschikt bij niet-sprekende mensen. De resultaten zijn verrassend.